22/11/19

Khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng/ngày

Bạn đang bán hàng online và đầu tư khá nhiều chi phí để chạy quảng cáo facebook mỗi ngày. Nhưng tiền thì bay đi đều đều mà số lượng đơn hàng thì lèo tèo, không đủ để bù lỗ. Đã đến lúc bạn cần biết đến khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng / ngày tại KYNA rồi.
Khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng/ngày
Khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng/ngày


Nội dung khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng/ngày


- Cách tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng / ngày khi set chiến dịch quảng cáo.
- Lựa chọn đúng đối tượng khách hàng từ độ tuổi, giới tính đến nhân khẩu học, sở thích, quan hệ, địa điểm.
- Đánh giá chiến dịch qua việc phân tích các chỉ số trong tài khoản quảng cáo facebook.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc gia tăng đơn hàng và phương án giải quyết.

Sau khóa học tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng/ngày bạn hoàn toàn có thể:


- Lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và tối ưu cho các sản phẩm, dịch vụ.
- Lập báo cáo về các chỉ số trong quảng cáo facebook để đưa ra phương án tối ưu các chỉ số tốt nhất có thể.
- Tối ưu chi phí thông qua đặt giá thầu, lựa chọn đối tượng muốn nhắm tới,… để giảm thiểu tối đa chi phí mà vẫn bán được hàng.
Với bạn giờ đây tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng / ngày thật dễ dàng cùng KYNA.


Tham khảo thêm:


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc