12/11/19

Khóa học nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Bạn là sinh viên ngành kế toán hay muốn làm trái ngành nhưng lại chưa biết gì về kế toán? Khóa học “Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu” của KYNA sẽ giúp bạn lấp đầy nhanh chóng những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất.
Khóa học nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Khóa học nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu


Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu gồm những gì?


- Nguyên lý kế toán được coi là kiến thức nhập môn đầu tiên ai cũng phải biết khi học ngành kế toán. Bao gồm:
- Tổng quát về kế toán doanh nghiệp bao gồm khái niệm kế toán, chức năng, nguyên tắc hay yêu cầu của kế toán là gì?
- Các loại tài khoản kế toán, phân loại tài khoản, nguyên tắc ghi nợ, có, số dư tài khoản, lập bảng cân đối kế toán,…
- Các yếu tố cơ bản trong báo cáo tài chính: tài sản cố định, vốn, nợ phải trả, doanh thu, chi phí,...

Thực hành lập báo cáo tài chính với những số liệu có sẵn từ KYNA


- Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học này?
- Nắm vững các kiến thức về nguyên lý cơ bản dành cho người mới bắt đầu làm nền tảng để học chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán khi đi làm.
- Hiểu được các nghiệp vụ kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, áp dụng hiệu quả vào trong công việc.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán.


Tham khảo thêm: 


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc