22/10/19

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP là không thể thiếu trong các hình thức kinh doanh hiện nay. Bất cứ công ty nào nắm rõ và vận dụng được nó sẽ có thể phát triển thịnh vượng một cách dễ dàng.
Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP
Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP


Những lợi ích mà khóa học kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP mang lại


- Tìm hiểu tổng quan về ngành dịch vụ khách hàng.
- Các kỹ năng cần có khi giao tiếp với khách.
- Phân tích tâm lý từ hành vi và có cách giải quyết tốt nhất khi có xung đột.
- Cách chăm sóc khách hàng thông qua internet, điện thoại,…
- Kiểm soát thời gian và giảm stress nhanh chóng khi phục vụ khách hàng.

Nội dung khóa học kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP


- Bạn sẽ nắm được toàn bộ các kỹ năng đã kể ở trên thông qua 57 bài học và 7 cấp độ khác nhau. Chúng tôi sẽ phân chia các bài học thành từng phần hợp lý nhằm giúp bạn thành thục được kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP tốt nhất.
- Sau khi học lý thuyết, bạn sẽ có cơ hội được thực hành trong nhiều tình huống cụ thể và được hướng dẫn cách giải quyết những tình huống tương tự trong thực tế.
- Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP sẽ giúp bạn có được một nguồn khách trung thành. Chắc chắn đây sẽ là lợi thế không nhỏ trong điều kiện cạnh tranh hiện nay.

Tham khảo thêm: 


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc