04/10/2019

Khóa học trở thành chuyên gia huy động vốn khởi nghiệp

Thất bại trong huy động vốn không đồng nghĩa với thất bại trong khởi nghiệp, nhưng liên tục thất bại trong huy động vốn cũng là một trong những yếu tố đi đến thất bại của các start-up. Khóa học huy động vốn khởi nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn tránh đi vào vết xe đổ đó.
Khóa học trở thành chuyên gia huy động vốn khởi nghiệp


Khóa học 
huy động vốn khởi nghiệp giúp gì được cho các start-up?

- Hiểu về huy động vốn
- Huy động vốn khởi nghiệp có bao nhiêu hình thức kêu gọi và đầu tư.
- Quy trình Huy động vốn cho doanh nghiệp gồm có bao nhiêu bước.
- Đi từ những vòng gọi số vốn nhỏ, phù hợp với mô hình hiện tại cho đến những vòng gọi vốn với quy mô lớn hơn.
- Kế hoạch huy động vốn thành công
- Mối quan hệ cần câu – con cá giữa start up và nhà đầu tư, bạn muốn trở thành con cá hay cái cần câu?
- Định giá dự án của bản thân để thuyết phục các chủ đầu tư trong vòng gọi vốn
- Định giá tài sản hữu hình (nhà cửa, xe, tài khoản,…) và tài sản vô hình (kinh nghiệm, chức vụ, trí óc,…) để đưa vào sử dụng trong vòng gọi vốn.

Tại sao nên chọn khóa học huy động vốn khởi nghiệp cùng với KYNA?


- Huy động vốn khởi nghiệp luôn thay đổi muôn hình vạn trạng, tùy vào tình hình thực tiễn và KYNA sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia một cách nhanh chóng.
- Thanh toàn một lần sở hữu trọn đời, có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho các giảng viên cũng như chuyên gia đầu ngành.
- Có thêm kinh nghiệm về công ty niêm yết và lộ trình đăng ký thương hiệu, xin cấp phép kinh doanh,…


Tham khảo thêm: 


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc