16/8/19

Một bước để trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động

Bộ phận nhân sự hoặc những người chịu trách nhiệm về nội quy và xử lý kỷ luật lao động, luôn là vị trí trọng yếu trong mỗi tập thể hay doanh nghiệp vì nó đóng vai trò không nhỏ vào trong hiệu quả công việc. Khóa học trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động trên Kyna.vn sẽ giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, trong quy trình ban hành nội quy cũng như tiến hành xử lý kỷ luật trong nhân sự.
Một bước để trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động
Trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động


Khóa học trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động mang đến những giá trị thực tiễn nào?


- Hiểu được từng bước trong quy trình ban hành nội quy cho người lao động, giảm thiểu tối đa những rủi ro hay mâu thuẫn có thể xảy đến sau này trong khi xử lý kỷ luật.
- Ban hành nội quy cũng như hình thức kỷ luật với một hệ thống điều khoản chặt chẽ, giúp có được sự phối hợp thật tốt giữa các bộ phận và thái độ hợp tác đến từ người lao động.
- Làm quen với các hình thức xử lý kỷ luật, nắm vững quy trình kỷ luật lao động chính là giá trị lớn nhất, mà khóa học trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động mang lại.

Bạn nhận được gì khi chọn khóa học trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động tại Kyna?


- Được giảng dạy và tư vấn bởi những luật sư hay chuyên gia đầu ngành về nội quy lao động.
- Khóa học trở thành chuyên gia về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động trên Kyna, chỉ cần thanh toán một lần để sở hữu trọn đời, giúp bạn có được bộ tư liệu huấn luyện và đào tạo nhân sự trong tương lai.
- Trực tiếp đặt câu hỏi với giảng viên, giải quyết triệt để và ngay lập tức những vấn đề có thể xảy đến trong quy trình ban hành nội quy, cũng như xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: 


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc